Privacybeleid

Privacybeleid

 1. Het privacybeleid aanvaarden

Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om ons bedrijf te runnen en u de Diensten te leveren. Door onze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, bevestigt u dat u dit beleid hebt gelezen en begrepen, inclusief hoe en waarom wij uw informatie gebruiken. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken op de manieren die in dit beleid worden beschreven, moet u de Diensten niet gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid of de praktijken van onze leden, websites gehost via Pattern door BestDealToday, websites van derden of apps van derden.

BestDealToday’s Gebruiksvoorwaarden vereisen dat alle rekeninghouders ten minste 18 jaar oud zijn. Minderjarigen jonger dan 18 jaar en ten minste 13 jaar oud mogen de BestDealToday diensten alleen gebruiken met de juiste toestemming en onder direct toezicht van de eigenaar van het account. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen BestDealToday of de Diensten niet gebruiken. U bent verantwoordelijk voor alle accountactiviteiten die door een minderjarige op uw account worden uitgevoerd.

Door de Diensten te gebruiken, erkent u dat BestDealToday uw informatie zal gebruiken in de Verenigde Staten, Ierland en elk ander land waar BestDealToday actief is. Houd er rekening mee dat de privacywetgeving en -normen in bepaalde landen, inclusief de rechten van autoriteiten om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, kunnen verschillen van die welke gelden in het land waar u verblijft. Wij zullen persoonlijke informatie alleen doorgeven aan die landen waaraan wij volgens de wet persoonlijke informatie mogen doorgeven, en wij zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie de juiste bescherming blijft genieten. Lees verder voor meer informatie over hoe wij de persoonlijke informatie beschermen die buiten Europa wordt doorgegeven.

 1. Verzamelde of ontvangen informatie

Tijdens het verlenen van onze Diensten verzamelen of ontvangen wij uw persoonlijke informatie op een aantal verschillende manieren. Vaak kiest u zelf welke informatie u verstrekt, maar soms hebben we bepaalde informatie nodig om u te kunnen gebruiken en om u de Diensten te kunnen leveren.

Registratie, Account Setup, Servicegebruik: Om de Diensten te kunnen gebruiken, moet u ons een geldig e-mailadres bezorgen, en voor Diensten waarvoor registratie vereist is, een naam die aan uw account gekoppeld is en die u kunt kiezen om uw identiteit op BestDealToday weer te geven. U kunt die naam bekijken, wijzigen of verwijderen via uw accountinstellingen. U moet deze informatie verstrekken om ons in staat te stellen u de Diensten te verlenen. Afhankelijk van de diensten die u wenst te gebruiken, kan aanvullende informatie, zoals een winkelnaam, factuur- en betalingsinformatie (inclusief naam, adres, telefoonnummer, creditcardinformatie), een telefoonnummer en/of een fysiek postadres, nodig zijn om ons een bepaalde dienst te laten leveren. U bent niet verplicht ons deze informatie te verstrekken om u aan te melden, maar wij hebben ze nodig om bepaalde diensten te verlenen. Wij hebben bijvoorbeeld een fysiek postadres nodig als u iets op de Site koopt voor levering. Als een BestDealToday verkoper, als u ervoor kiest om onze betalingsdienst (“BestDealToday Betalingen”) te gebruiken, kan BestDealToday informatie vragen zoals uw volledige naam, sofi-nummer, identificatie- of belastingnummer, geboortedatum, bankrekeninginformatie, creditcardinformatie, en/of ander identificatiebewijs om uw identiteit te verifiëren, deze dienst aan u te leveren, en te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Mogelijk moeten wij creditcardgegevens opslaan (of laten opslaan) en gebruiken voor zowel facturerings- als betalingsdoeleinden. Afhankelijk van uw lokale jurisdictie kunt u er ook voor kiezen ons toe te staan uw creditcardgegevens op te slaan om het afrekenproces voor toekomstige aankopen te vergemakkelijken. BestDealToday kan vertrouwelijk contact opnemen met individuele winkeleigenaren om meer informatie te vragen over hun winkels of artikelen die via de Diensten worden vermeld, of om ervoor te zorgen dat onze regels en de toepasselijke wetgeving worden nageleefd. Om bepaalde producten of diensten op BestDealToday te gebruiken, kan het nodig zijn dat u een aanvraag invult; informatie die u via de aanvraagprocedures indient, wordt niet openbaar weergegeven en wordt alleen intern door BestDealToday gebruikt, tenzij anders aangegeven.

Profiel: U kunt uw naam en andere persoonlijke informatie (zoals verjaardag, geslacht, locatie) verstrekken in verband met uw account en activiteit. U kunt deze informatie bewerken of verwijderen via uw accountinstellingen. De naam gekoppeld aan uw account, die u kunt bekijken en wijzigen in uw accountinstellingen, wordt openbaar weergegeven en gekoppeld aan uw BestDealToday activiteit. Andere mensen kunnen de datum zien waarop u lid bent geworden; beoordelingen, recensies en gerelateerde foto’s voor items die u hebt gekocht of verkocht; uw profielinformatie; items die u te koop hebt aangeboden; uw winkelpagina’s en beleid; uw favorieten, volgers en degenen die u volgt; lijsten met verkochte items en het aantal verkochte items; opmerkingen die u plaatst in onze gemeenschapsruimten; en informatie die u besluit te delen via sociale netwerken.

Geautomatiseerde informatie: BestDealToday ontvangt en registreert automatisch informatie van uw browser of uw mobiele apparaat wanneer u de Site bezoekt of de Apps gebruikt of bepaalde andere Diensten gebruikt, zoals uw IP-adres of unieke apparaatidentificatie, cookies en gegevens over welke pagina’s u bezoekt om ons in staat te stellen de Diensten te exploiteren en te leveren. Deze informatie wordt opgeslagen in logbestanden en wordt automatisch verzameld. Wij kunnen deze informatie van uw browser of uw mobiele apparaat combineren met andere informatie die wij of onze partners over u verzamelen, ook over apparaten heen. Deze informatie wordt gebruikt om fraude te voorkomen en de Diensten veilig te houden, om te analyseren en te begrijpen hoe de Diensten werken voor leden en bezoekers, en om reclame te bieden, ook over uw apparaten, en een meer gepersonaliseerde ervaring voor leden en bezoekers.

Locatiegegevens: We kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de Diensten voor advertenties, voor analyses, om inhoud te leveren en om de Diensten te beschermen. Dit kan uw IP-adres omvatten, browserinformatie (inclusief verwijzingen), apparaatinformatie (zoals iOS IDFA, IDFV voor beperkte niet-advertentiedoeleinden, Android AAID, en, indien door u ingeschakeld, locatie-informatie die door uw apparaat wordt verstrekt). Wanneer u de Apps gebruikt, kunt u ervoor kiezen om uw geolocatiegegevens te delen met BestDealToday om gebruik te maken van functies zoals onze lokale marktplaats, kaarten en persoonlijke verkoop (hoewel u deze gegevens niet hoeft te delen). U kunt ervoor kiezen om uw locatie te publiceren wanneer u verkoopt op BestDealToday.

Wij kunnen de locatiegegevens die u in uw profiel opgeeft of uw IP-adres verkrijgen. Met uw toestemming kunnen wij ook de locatie bepalen door andere informatie van uw apparaten te gebruiken, zoals precieze locatie-informatie van GPS of informatie over draadloze netwerken of zendmasten in de buurt van uw mobiele apparaat. Wij kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan om functies aan te bieden en de Diensten te verbeteren en aan te passen, bijvoorbeeld voor de interne analyse en prestatiebewaking van BestDealToday; lokalisatie, regionale vereisten en beleid voor de Diensten; voor lokale inhoud, zoekresultaten en aanbevelingen; voor verzend- en kaartdiensten; en (met behulp van niet-precieze locatie-informatie) marketing. Als u hebt ingestemd met het delen van uw precieze locatiegegevens, maar niet langer die informatie met ons wilt delen, kunt u uw toestemming voor het delen van die informatie intrekken via de instellingen op de Apps of op uw mobiele apparaat. Bepaalde niet-precieze locatiediensten, zoals voor beveiliging en gelokaliseerd beleid op basis van uw IP-adres of ingezonden adres, zijn essentieel voor het functioneren van de site. Wij delen uw geolocatiegegevens alleen met derden (zoals onze aanbieders van kaarten, betalingen of, voor zover van toepassing, advertenties) om u de Diensten te kunnen leveren. U kunt er ook voor kiezen om de Apps toegang te geven tot de camera van uw mobiele apparaat om foto’s te uploaden naar BestDealToday.

Analytics-informatie: Wij gebruiken gegevensanalyses om de functionaliteit van de site te garanderen en de Diensten te verbeteren. Wij gebruiken mobiele analyse software om inzicht te krijgen in de functionaliteit van de Apps op uw telefoon. Deze software kan informatie registreren zoals hoe vaak u de Apps gebruikt, wat er binnen de Apps gebeurt, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens, app-fouten en foutopsporingsinformatie, en waar de Apps vandaan zijn gedownload. Wij koppelen de informatie die wij in de analysesoftware opslaan niet aan enige persoonlijk identificeerbare informatie die u binnen de mobiele applicatie indient.

Informatie van derden: Sommige leden of bezoekers kunnen ervoor kiezen om verbinding te maken met BestDealToday of een BestDealToday account te registreren met behulp van een externe applicatie van derden, zoals Facebook, of een app ontwikkeld met behulp van de BestDealToday API. BestDealToday kan informatie ontvangen van die verbonden toepassingen van derden. Het verbinden van uw BestDealToday account met applicaties of diensten van derden is optioneel. Als u ervoor kiest om uw account te koppelen aan een toepassing van derden, kan BestDealToday informatie van die toepassing ontvangen. Wij kunnen ook openbare informatie verzamelen om met u in contact te komen. Wij kunnen deze informatie gebruiken als onderdeel van het leveren van de Diensten aan u. U kunt er ook voor kiezen om sommige van uw activiteiten op BestDealToday te delen op bepaalde sociale medianetwerken die verbonden zijn met uw BestDealToday-account, en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken in uw accountinstellingen.

Informatie voor niet-leden: BestDealToday kan informatie ontvangen of verkrijgen (bijvoorbeeld een e-mailadres of IP-adres) over een persoon die nog geen geregistreerd BestDealToday lid is (een “niet-lid”) in verband met bepaalde BestDealToday functies, zoals wanneer een niet-lid ervoor kiest zich te abonneren op een BestDealToday nieuwsbrief, een lid een niet-lid uitnodigt om de Site te bezoeken, een lid informatie van een niet-lid uploadt met behulp van de contact uploader functie, een niet-lid een transactie aangaat, een lid een cadeaubon code naar een niet-lid stuurt, of een niet-lid de Guest Checkout functie gebruikt bij het doen van een aankoop via een van de Diensten. Informatie van niet-leden wordt alleen gebruikt voor de doeleinden die bekend zijn gemaakt toen ze werden doorgegeven aan BestDealToday of om een door het niet-lid toegestane actie te vergemakkelijken.

Patroon door BestDealToday: Wij verzamelen ook bepaalde informatie van zowel leden als niet-leden die door ons gehoste websites bezoeken. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres of unieke apparaatidentificatie, en cookies en gegevens van de pagina’s die u bezoekt. Voor meer informatie over websites die door ons worden gehost via Pattern by BestDealToday, zie onze Pattern Policy. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en het verzamelen van trackinginformatie, zie ons beleid inzake cookies en soortgelijke technologieën of het gedeelte “Gebruik, delen en openbaarmaking van informatie” hieronder.

 1. Keuze en controle

Wij weten dat leden van onze gemeenschap graag controle hebben over hun eigen informatie, dus BestDealToday geeft u de keuze om bepaalde informatie te verstrekken, te bewerken of te verwijderen, evenals keuzes over hoe wij contact met u opnemen. U kunt uw BestDealToday accountgegevens wijzigen of corrigeren via uw accountinstellingen. U kunt ook bepaalde optionele informatie verwijderen waarvan u niet langer wenst dat deze via de Diensten publiekelijk zichtbaar is, zoals uw naam. U kunt ook vragen de persoonlijke informatie in uw account te verwijderen.

Afhankelijk van uw locatie kunt u ook bepaalde aanvullende rechten hebben met betrekking tot uw informatie, zoals (i) toegang tot en portabiliteit van gegevens (met inbegrip van het recht op een kopie van uw persoonsgegevens die u aan BestDealToday hebt verstrekt, via uw instellingen); (ii) correctie van gegevens (inclusief de mogelijkheid om uw persoonsgegevens bij te werken, in veel gevallen via instellingen); (iii) verwijdering van gegevens (inclusief het recht om BestDealToday uw persoonlijke informatie te laten verwijderen, behalve informatie die wij verplicht zijn te bewaren, door contact met ons op te nemen); en (iv) intrekking van toestemming of bezwaar tegen verwerking (inclusief, in beperkte omstandigheden, het recht om BestDealToday te vragen om te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens, met enkele uitzonderingen, door contact met ons op te nemen).

U kunt ook de ontvangst van bepaalde soorten communicatie van BestDealToday regelen in uw accountinstellingen. BestDealToday kan u berichten sturen over de Diensten of uw activiteit. Sommige van deze berichten zijn verplichte, dienstgerelateerde berichten voor leden (zoals berichten over transacties of wettelijke kennisgevingen). Andere berichten zijn niet vereist, zoals nieuwsbrieven. U kunt bepalen welke optionele berichten u wilt ontvangen door uw accountinstellingen te wijzigen, en u kunt meer te weten komen in het gedeelte “Berichten van BestDealToday” van dit beleid.

Wij werken samen met derden om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partners kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken om u reclame aan te bieden op basis van uw surfactiviteiten en interesses. Als u ervoor hebt gekozen uw account te verbinden met een externe toepassing van derden, zoals Facebook, of een app die is ontwikkeld met behulp van de API, kunt u uw instellingen wijzigen en de toestemming voor de app verwijderen door uw accountinstellingen te wijzigen.

Veel wijzigingen die u aanbrengt in uw accountinstellingen worden onmiddellijk bijgewerkt, maar bij sommige kan het enkele dagen duren voordat ze van kracht worden, met name wijzigingen die van invloed zijn op e-mail- of marketingvoorkeuren. Voor sommige belangrijke verzoeken, zoals het wijzigen van factuurgegevens of het verwijderen van rekeninggegevens, kan verificatie van de identiteit nodig zijn voordat ze kunnen worden verwerkt.

 1. Vindbaarheid

U kunt ervoor kiezen om rechtstreeks verbinding te maken met uw e-mail service provider, het adresboek van uw mobiele apparaat of een sociaal netwerk account om uw contacten te importeren naar BestDealToday. Wij bewaren geen inloggegevens voor uw e-maildienst, mobiele apparaat of sociale netwerksite. U kunt op de Site of door verbinding te maken met de contactenlijst van uw mobiele apparaat via de Apps zoeken naar mensen die u kent op basis van e-mailadres of telefoonnummer. Je vrienden vinden op BestDealToday helpt je om met hen in contact te komen op ons platform. U kunt bijvoorbeeld de publieke activiteit van een ander lid volgen, zoals publieke Favorieten. Wanneer u de activiteit van een ander lid begint te volgen, ontvangt deze een e-mailmelding (als het lid toestemming heeft gegeven om dit soort e-mail te ontvangen).

Als u niet wilt dat uw contacten u kunnen vinden op BestDealToday via uw e-mailadres, telefoonnummer of sociale netwerkverbindingen, dan kunt u uw vindbaarheid wijzigen via uw accountinstellingen. Als u niet via uw naam op BestDealToday gevonden wilt worden, kunt u uw naam verwijderen en in plaats daarvan een bijnaam of alias gebruiken als uw naam in uw openbare accountinformatie.

 1. Berichten van BestDealToday

Bij gelegenheid moet BestDealToday contact met u opnemen. Deze berichten worden hoofdzakelijk per e-mail of via pushmeldingen verstuurd om diverse redenen, waaronder marketing, transacties en service-updates. Als u geen pushberichten meer wilt ontvangen, kunt u deze op apparaatniveau uitschakelen. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie via e-mail in uw accountinstellingen of door de afmeldlink te volgen in elke marketinge-mail die u ontvangt. Om ervoor te zorgen dat u naar behoren meldingen ontvangt, moeten we bepaalde informatie over uw apparaat verzamelen, zoals informatie over het besturingssysteem en gebruikersidentificatie. Elke account moet een geldig e-mailadres bijhouden om berichten te kunnen ontvangen. BestDealToday kan ook telefonisch contact met u opnemen voor ledenondersteuning of voor transactiegerelateerde doeleinden als u ons vraagt u te bellen. Bovendien kan BestDealToday u, met uw toestemming, een SMS (of vergelijkbaar) bericht sturen om u klantenondersteuning te bieden of om u informatie te geven over producten en functies die u mogelijk interessant vindt. U kunt uw contactvoorkeuren bijwerken in uw accountinstellingen.

Sommige berichten van BestDealToday zijn servicegerelateerd en noodzakelijk voor leden en Guest Checkout-gebruikers. U stemt ermee in dat BestDealToday u niet-marketing e-mails of berichten kan sturen, zoals berichten over transacties, uw account, beveiliging of productwijzigingen. Voorbeelden van servicegerelateerde berichten zijn een e-mail adresbevestiging/welkomstmail wanneer u uw account registreert, kennisgeving van een bestelling, beschikbaarheid van diensten, wijziging van belangrijke kenmerken of functies, het doorgeven van gesprekken met kopers en correspondentie met het Support team van BestDealToday.

Wanneer u zich registreert voor een account, zich inschrijft voor een nieuwsbrief, of ons uw e-mailadres of telefoonnummer verstrekt, zoals voor een aankoop bij Guest Checkout, ontvangt u bericht over en stemt u ermee in (in sommige rechtsgebieden en situaties, door een aanvullende ondubbelzinnige toestemming) om marketing e-mails en berichten van ons te ontvangen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor marketing e-mails via de opt-out link in marketing e-mails of berichten. Leden kunnen ook bepalen welke marketing e-mails of berichten zij ontvangen van BestDealToday via hun account instellingen. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat sommige wijzigingen in uw accountinstellingen van kracht worden.

Een contact-importer functie is beschikbaar om u te helpen uw vrienden en contacten te vinden die mogelijk lid zijn van BestDealToday (zie de “Vindbaarheid” sectie hierboven voor meer informatie). Als iemand in uw contactenlijst nog geen lid is, kunt u hem of haar uitnodigen om lid te worden van BestDealToday, en er wordt namens u een e-mail naar hem of haar gestuurd. Ontvangers van e-mailuitnodigingen kunnen zich afmelden voor toekomstige uitnodigingen door de instructies in het e-mailuitnodigingsbericht te volgen. U mag alleen een uitnodiging sturen aan iemand die u toestemming heeft gegeven om er een te ontvangen.

 1. Gebruik, uitwisseling en openbaarmaking van informatie

Wanneer u de Diensten opent of gebruikt, verzamelen, gebruiken, delen en verwerken wij uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid. Wij baseren ons op een aantal rechtsgronden om uw informatie op deze manieren te gebruiken. Deze rechtsgrondslagen omvatten

 • Noodzakelijk om de contractuele verplichtingen in onze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren en om de Diensten aan u te leveren;
 • U heeft ingestemd met de verwerking, die u te allen tijde kunt herroepen;
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een gerechtelijk bevel, of om rechtsvorderingen uit te oefenen of te verdedigen;
 • Noodzakelijk voor de legitieme belangen van ons of een derde partij, zoals die van bezoekers, leden of partners;
 • Noodzakelijk voor de legitieme belangen van ons of een derde partij, zoals die van bezoekers, leden of partners;
 • Noodzakelijk in het algemeen belang;
 • Af en toe noodzakelijk om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen.

Merk op dat wij ons voornamelijk baseren op toestemming (i) marketingboodschappen te versturen, (ii) voor het delen van gegevens door derden in verband met reclame, en, voor zover van toepassing, (iii) voor het gebruik van locatiegegevens voor reclamedoeleinden.

Wij vertrouwen op toestemming voor gerichte online en offline marketing, onder meer via tools als Facebook Custom Audience en Google Customer Match. Wij of onze verkopers kunnen onze diensten of de producten van onze verkopers adverteren via verschillende media en vertrouwen op uw toestemming om dit off-site te doen. Als onderdeel hiervan kunnen wij samenwerken met advertentiepartners zoals Facebook, Google en andere partners die worden genoemd in ons beleid inzake cookies en vergelijkbare technologie. Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van legitieme belangen, doen wij dat als volgt:

Het leveren en verbeteren van onze Diensten: We kunnen uw informatie gebruiken om onze Diensten te verbeteren en aan te passen, inclusief het delen van uw informatie voor dergelijke doeleinden, en we doen dit als het nodig is om onze legitieme belangen na te streven van het verbeteren van onze Diensten voor onze gebruikers. Dit is ook nodig om ons in staat te stellen onze legitieme belangen na te streven door te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt en om manieren te onderzoeken en te ontsluiten om ons bedrijf te ontwikkelen en te laten groeien. Het is ook noodzakelijk om ons in staat te stellen onze legitieme belangen na te streven in het verbeteren van onze diensten, efficiëntie, interesse in diensten voor gebruikers en het verkrijgen van inzicht in gebruikspatronen van onze diensten.

Onze Diensten veilig en beveiligd houden: We kunnen uw informatie ook gebruiken voor veiligheids- en beveiligingsdoeleinden, inclusief het delen van uw informatie voor dergelijke doeleinden, en we doen dit omdat het noodzakelijk is om onze legitieme belangen in het waarborgen van de veiligheid van onze Diensten na te streven. Dit omvat een betere bescherming van onze gemeenschap tegen spam, intimidatie, inbreuk op intellectuele eigendom, misdaad en veiligheidsrisico’s van allerlei aard.

Wij respecteren uw privacy. BestDealToday zal uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken zonder uw toestemming, behalve zoals gespecificeerd in dit beleid.

Wij gebruiken uw informatie om de Diensten en onze producten te leveren en te verbeteren, voor facturering en betalingen, voor identificatie en verificatie, en voor algemeen onderzoek en geaggregeerde rapportage. Bijvoorbeeld, in overeenstemming met onze bestaande procedure voor het oplossen van zaken, kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om geschillen met BestDealToday of andere leden op te lossen. Wij kunnen uit uw surf- en koopgedrag op (en buiten) de Site of Apps leren in wat voor soort producten u geïnteresseerd bent en als gevolg daarvan potentiële aankopen voorstellen. Als kernonderdeel van onze Diensten hebben wij een legitiem belang bij het aanpassen van uw on-site ervaring om u te helpen zoeken naar en ontdekken van relevante items en aanbevolen aankopen, inclusief het gebruik van deze informatie om verkopers te helpen de beste manieren te vinden om hun producten op BestDealToday te verkopen. U kunt uw privacy-instellingen regelen via de opt-out knoppen in uw accountinstellingen privacy tabblad. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat sommige wijzigingen in uw privacy-instellingen van kracht worden. Wij of onze verkopers kunnen onze diensten of de producten van onze verkopers adverteren via verschillende media en vertrouwen op uw toestemming om dit off-site te doen. Als onderdeel hiervan kunnen wij samenwerken met advertentiepartners zoals Facebook of Google, en kunnen wij gebruik maken van analyses die zijn samengesteld op basis van gebruiksinformatie, waaronder bijvoorbeeld zoekwoorden, favorieten, browsegeschiedenis en aankoopgeschiedenis. Naast toestemming zoals hierboven vermeld, beroepen wij ons ook op ons legitiem belang om u marketingberichten te sturen en voor de advertentieprogramma’s van BestDealToday.

Kopen en verkopen: Als onderdeel van het koop- en verkoopproces zal BestDealToday het delen van informatie tussen de twee bij de transactie betrokken leden vergemakkelijken, zoals het verzendadres en de betalingsstatus van het andere BestDealToday-lid. Dit kan ook betekenen dat wij uw informatie delen met sommige van onze externe partners, zoals onze verzend- en betalingspartners, zodat wij u de dienst kunnen leveren. Door een verkoop of een aankoop te doen op BestDealToday, geeft u ons toestemming om uw informatie op deze manier te delen. Aangezien dit een belangrijk onderdeel is van de Diensten die wij leveren, moeten wij dit doen om onze verplichtingen onder onze Gebruiksvoorwaarden na te komen. Wij verwachten dat u de privacy van het lid wiens informatie u heeft ontvangen respecteert. Zoals beschreven in de gebruiksvoorwaarden van BestDealToday, hebt u een beperkte licentie om die informatie alleen te gebruiken voor BestDealToday-gerelateerde communicatie of voor door BestDealToday gefaciliteerde transacties. BestDealToday heeft u geen licentie verleend om de informatie te gebruiken voor onbevoegde transacties of het verzenden van ongevraagde commerciële berichten in strijd met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van eventuele toestemmingsvereisten van het rechtsgebied van de ontvanger. U mag een lid alleen toevoegen aan uw e-mail of fysieke mailinglijst of anderszins de persoonlijke informatie van een lid gebruiken of opslaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van eventuele toestemmingsvereisten die gelden in het rechtsgebied van dat lid.

Juridisch en veiligheid: BestDealToday kan uw persoonlijke informatie ook bewaren, bewaren of vrijgeven aan een derde partij in de volgende beperkte omstandigheden: in antwoord op wettige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan legitieme vereisten van nationale veiligheid of wetshandhaving; om onze wettelijke rechten te beschermen, vast te stellen of uit te oefenen of ons te verdedigen tegen wettelijke claims, inclusief om een schuld te innen; om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijk bevel, juridisch proces of andere wettelijke vereisten; of wanneer wij te goeder trouw geloven dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om aan de wet te voldoen, dreigend fysiek letsel of financieel verlies te voorkomen, of illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, bedreigingen van ons eigendom of schendingen van de gebruiksvoorwaarden van BestDealToday te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen. In deze gevallen kan ons gebruik van uw informatie noodzakelijk zijn met het oog op ons legitieme belang of dat van een derde partij om onze diensten veilig te houden, schade of misdaad te voorkomen, wettelijke rechten af te dwingen of te verdedigen, of schade te voorkomen. Dit gebruik kan ook nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een gerechtelijk bevel, of om rechtsvorderingen uit te oefenen of te verdedigen. Het kan ook noodzakelijk zijn in het algemeen belang (zoals het voorkomen van misdaad) of om vitale belangen te beschermen (in zeldzame gevallen waarin wij informatie moeten delen om verlies van leven of persoonlijk letsel te voorkomen).

Als BestDealToday een rechtmatig, geverifieerd verzoek ontvangt voor de dossiers of informatie van een lid in een van de beperkte omstandigheden die in de vorige paragraaf zijn beschreven, kan BestDealToday persoonlijke informatie vrijgeven, die kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot, de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en de bedrijfsnaam van een lid. Lees meer over hoe BestDealToday reageert op verzoeken om gegevens of informatie over leden van BestDealToday’s gemeenschap in ons beleid inzake verzoeken om informatie.

Gelieerde bedrijven: BestDealToday is verbonden met verschillende bedrijven en werkt nauw met hen samen voor verschillende doeleinden, waaronder het assisteren bij het uitvoeren en verbeteren van de Diensten. Deze bedrijven kunnen artikelen of diensten aan u verkopen via de Diensten of, met uw toestemming, promoties (inclusief e-mailpromoties) aan u aanbieden. BestDealToday kan ook samen met gelieerde bedrijven diensten verlenen of producten verkopen, inclusief het verstrekken van informatie aan dergelijke partners om hen in staat te stellen effectiever aan u te verkopen. Wanneer een gelieerd bedrijf helpt bij het faciliteren van uw transactie, kan het nodig zijn dat wij informatie met betrekking tot de transactie delen met dat gelieerde bedrijf om uw transactie te faciliteren, en dit maakt deel uit van de Diensten die wij leveren in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden. Wij vertrouwen op toestemming (die te allen tijde kan worden ingetrokken) om marketingberichten te versturen en voor het delen met derden in verband met reclame.

Geaggregeerde informatie: BestDealToday kan demografische informatie delen met zakelijke partners, maar het zal worden geaggregeerd en gedepersonaliseerd zodat persoonlijke informatie niet wordt onthuld.

Dienstverleners: BestDealToday moet ook bedrijven en personen van derden inschakelen (zoals betalingsverwerkers, onderzoeksbedrijven en leveranciers van analyses en beveiliging) om ons te helpen de Diensten te exploiteren, aan te bieden en op de markt te brengen. Deze derden hebben slechts beperkte toegang tot uw informatie, mogen uw informatie alleen gebruiken om deze taken namens ons uit te voeren, en zijn jegens BestDealToday verplicht om uw informatie niet voor andere doeleinden openbaar te maken of te gebruiken. Onze inschakeling van dienstverleners is vaak noodzakelijk om de Diensten aan u te kunnen leveren, met name wanneer dergelijke bedrijven een belangrijke rol spelen zoals het verwerken van betalingen en verzendingen en ons helpen onze Dienst operationeel en veilig te houden. In sommige andere gevallen zijn deze dienstverleners niet strikt noodzakelijk voor ons om de Diensten te leveren, maar helpen ze ons om de Diensten beter te maken, bijvoorbeeld door ons te helpen onderzoek te doen naar hoe we onze gebruikers beter van dienst kunnen zijn. In deze laatste gevallen hebben wij er een legitiem belang bij om met dienstverleners samen te werken om onze Diensten beter te maken.

Bedrijfsreorganisatie: In sommige gevallen kan BestDealToday ervoor kiezen om activa te kopen of te verkopen. Dergelijke transacties kunnen noodzakelijk en in ons legitieme belang zijn, met name ons belang om beslissingen te nemen die de ontwikkeling van ons bedrijf op lange termijn mogelijk maken. In dit soort transacties (zoals een verkoop, fusie, liquidatie, curatele, of overdracht van alle of vrijwel alle activa van BestDealToday), is de ledeninformatie typisch één van de bedrijfsactiva die wordt overgedragen. Indien BestDealToday van plan is om informatie over u over te dragen, zal BestDealToday u daarvan op de hoogte stellen via e-mail of door een opvallende kennisgeving op de Site en de App te plaatsen, en u krijgt de gelegenheid om u af te melden voordat informatie over u onder een ander privacybeleid komt te vallen.

Derden: Plug-ins van derden kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van de Site. Wanneer u bijvoorbeeld een pagina laadt op BestDealToday met een sociale plug-in van een site of dienst van een derde partij, zoals een knop “Vind ik leuk” of “Verzenden”, laadt u ook inhoud van die site van een derde partij. Die site kan uw browser rechtstreeks om cookies vragen. Deze interacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van de site van de derde partij. Bovendien worden bepaalde cookies en andere soortgelijke technologieën op de Site gebruikt door derden voor gerichte online marketing en andere doeleinden. Dankzij deze technologieën kan een partner uw computer of mobiele apparaat herkennen telkens wanneer u de Diensten gebruikt. Wanneer u sites of diensten van derden gebruikt, zijn hun eigen voorwaarden en privacybeleid van toepassing op uw gebruik van die sites of diensten. BestDealToday kiest en beheert deze technologieën van derden die op haar Sites en Apps worden geplaatst. Dit zijn echter technologieën van derden, en zij zijn onderworpen aan het privacybeleid van die derde partij. Zie voor meer informatie ons beleid inzake cookies en soortgelijke technologieën. Wij vertrouwen op uw toestemming om niet-technisch noodzakelijke cookies te plaatsen en te lezen.

Wij kunnen alleen voor onszelf spreken; dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van derden (zoals andere leden die verkopen via de Diensten, bepaalde derde partijen waarop wij vertrouwen om bepaalde diensten te leveren, of API-gebruikers) die BestDealToday niet bezit of controleert of personen die BestDealToday niet in dienst heeft of beheert. Indien u uw informatie aan dergelijke derden verstrekt in verband met uw gebruik van de Diensten, kunnen verschillende praktijken van toepassing zijn op het gebruik of de bekendmaking van de informatie die u aan hen verstrekt. Hoewel BestDealToday van deze derden eist dat zij de privacy- en beveiligingsvereisten van BestDealToday volgen, heeft BestDealToday geen controle over het privacy- of beveiligingsbeleid van deze derden. Voor zover van toepassing in uw rechtsgebied is BestDealToday niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van deze verkopers, API-gebruikers of andere websites op het internet, zelfs die welke gekoppeld zijn aan of van de Diensten. Wij raden u aan het privacybeleid te lezen en vragen te stellen aan derden voordat u uw persoonsgegevens aan hen verstrekt. In het kader van de Europese wetgeving zijn deze verkopers, derde aanbieders en API-gebruikers onafhankelijke verantwoordelijken voor de gegevensverwerking, wat betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor het verstrekken en naleven van hun eigen beleid met betrekking tot alle persoonsgegevens die zij in verband met de Diensten verkrijgen.

BestDealToday zal geen Account- of Transactiegegevens of persoonlijke informatie van de kaarthouder verkopen, kopen, verstrekken, uitwisselen of op andere wijze openbaar maken.

 1. Beveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Wij volgen algemeen aanvaarde normen om de aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens de overdracht als daarna. Uw accountgegevens worden beschermd door een wachtwoord. Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen onbevoegde toegang tot uw account en informatie door uw wachtwoord zorgvuldig te kiezen en uw wachtwoord en computer veilig te houden, zoals door u af te melden na gebruik van de Diensten. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via legal@BestDealToday.org.

BestDealToday codeert bepaalde informatie (zoals creditcardnummers) met behulp van secure socket layer-technologie (SSL). BestDealToday volgt algemeen aanvaarde industrienormen om de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt te beschermen, zowel tijdens de overdracht als nadat deze is ontvangen. Helaas is geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig. Hoewel wij ernaar streven uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen. BestDealToday biedt geavanceerde beveiligingsfuncties en -instellingen voor leden, zoals twee-factor authenticatie voor het aanmelden, full-site SSL, en aanmeldingsgeschiedenis en meldingen; je kunt meer informatie bekijken in je accountinstellingen.

 1. Retentie

BestDealToday bewaart uw informatie alleen zo lang als nodig is voor de in dit beleid uiteengezette doeleinden, zolang uw account actief is (d.w.z. voor de levensduur van uw BestDealToday ledenaccount), zoals beschreven in dit beleid, of zoals nodig is om de Diensten aan u te leveren. Als u niet langer wilt dat BestDealToday uw informatie gebruikt om u de Diensten te leveren, kunt u uw account sluiten. BestDealToday zal uw informatie bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw informatie moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke belasting-/inkomstenwetgeving), geschillen op te lossen, onze overeenkomsten af te dwingen en zoals anderszins beschreven in dit beleid. Bovendien kunnen BestDealToday-verkopers ook verplicht zijn uw informatie te bewaren en te gebruiken om aan hun eigen wettelijke verplichtingen te voldoen. Houd er rekening mee dat het sluiten van uw account uw e-mailadres, gebruikersnaam of winkelnaam (indien aanwezig) niet vrijmaakt voor hergebruik op een nieuwe account. Wij bewaren ook logbestanden voor interne analysedoeleinden. Deze logbestanden worden over het algemeen voor korte tijd bewaard, behalve in gevallen waarin ze worden gebruikt voor de veiligheid en beveiliging van de site, om de functionaliteit van de site te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn ze langer te bewaren.

 1. Uw rechten

U kunt een aantal rechten genieten met betrekking tot uw gegevens die wij verwerken. Sommige rechten gelden alleen in bepaalde beperkte gevallen, afhankelijk van uw locatie. Als u uw persoonlijke gegevens wilt beheren, wijzigen, beperken of verwijderen, kunt u dit doen via uw BestDealToday-accountinstellingen of door contact met ons op te nemen. Op verzoek zal BestDealToday u informeren of wij persoonlijke gegevens van u bewaren. Door uw accountinstellingen te bezoeken, kunt u bepaalde persoonlijke gegevens die aan uw account zijn gekoppeld, openen, corrigeren, wijzigen en verwijderen. In bepaalde gevallen waarin wij uw gegevens verwerken, kunt u ook het recht hebben om de manieren waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken te beperken. In bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en om een kopie van uw persoonsgegevens in een gemakkelijk toegankelijk formaat te verkrijgen. Zorg ervoor dat u de opties die u hebt onder het hoofdstuk “Keuze & Controle” hierboven hebt gelezen. Als u meer hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met BestDealToday via een van de hieronder onder “Contact” genoemde kanalen. Wij zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren.

Als wij uw gegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen zoals hierboven uitgelegd, of in het algemeen belang, kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking. In dergelijke gevallen staken wij de verwerking van uw gegevens, tenzij wij dwingende legitieme redenen hebben om de verwerking voort te zetten of wanneer dit om juridische redenen noodzakelijk is. Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden, kunt u altijd bezwaar maken via de afmeldlink in dergelijke communicatie of door uw accountinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat sommige wijzigingen in uw accountinstellingen van kracht worden.

 1. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Als wij van mening zijn dat de wijzigingen materieel zijn, laten wij u dat weten door een (of meer) van de volgende dingen te doen: (i) het plaatsen van de wijzigingen op of via de Diensten, (ii) u een e-mail of bericht sturen over de wijzigingen, of (iii) het plaatsen van een update in de versieopmerkingen op het platform van de Apps. Wij raden u aan regelmatig terug te komen en eventuele updates te bekijken.

 1. Neem contact met ons op

Mocht u vragen hebben over de privacyverklaring, neem dan contact met ons op via e-mail:

info@bestdealtoday.org