Villkor

BESTDEALTODAY.ORG

Webbplatsens användarvillkor

Vi välkomnar dig till vår webbplats www.bestdealtoday.org nedan kallad”Webbplatsen” som drivs av ZPS COMMERCE SIA, registreringsnummer: 40203325904, adress: Hospitāļu 23-77, Riga, LV-1013, och den regleras av lagstiftningen i Republiken Lettland. På hela webbplatsen hänvisar termerna ”vi”, ”oss” och ”vår” till ZPS COMMERCE SIA. ZPS COMMERCE SIA erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Du samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor genom att få tillgång till eller använda någon del av webbplatsen. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till på den aktuella webbplatsen ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att eventuella ändringar har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

Genom att besöka vår webbplats deltar du i vår ”tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (”användarvillkor”, ”villkor”), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till här och / eller tillgängliga av hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen utan begränsning.

Genom att gå in på eller använda någon del av vår webbplats och/eller köpa något från oss, deltar du i vår tjänst och samtycker till att vara bunden av villkoren.

Läs dessa villkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats och våra tjänster. Genom att gå in på vår webbplats och använda tjänsterna samtycker du till och bekräftar att du har läst och accepterat dessa villkor i sin helhet och samtycker till att vara bunden av dem. Dessa Villkor blir bindande för dig från den tidpunkt då du börjar använda Webbplatsen och kommer att förbli i full kraft och verkan om och tills de sägs upp eller tills du använder Webbplatsen.

Webbplatsen regleras av lagstiftningen i Republiken Lettland.

 1. Inledning

Du måste vara minst 16 år för att få tillgång till webbplatsen. Genom att godkänna dessa villkor godkänner du oss att: (a) du är minst 16 år gammal, (b) du inte tidigare har stängts av eller tagits bort från webbplatsen, och (c) din åtkomst till webbplatsen överensstämmer med alla tillämpliga lagar och förordningar. Om du besöker webbplatsen på uppdrag av en enhet, organisation eller ett företag, intygar och garanterar du att du har befogenhet att binda organisationen till dessa villkor, och du samtycker till att vara bunden av dessa villkor på uppdrag av den organisationen.

 1. Inköp; Ytterligare villkor

Köp av varor eller tjänster och specifika delar av Webbplatsen kan omfattas av ytterligare villkor; alla ytterligare villkor införlivas i dessa Villkor genom hänvisning. Du samtycker till att följa alla sådana andra villkor, inklusive framställningar om att du har tillräcklig laglig ålder för att använda vissa delar av webbplatsen eller tjänsterna. Om det finns några konflikter mellan dessa villkor och villkor som är specifika för en del av webbplatsen eller specifika för en viss tjänst som erbjuds av webbplatsen, godkänner du att de senare villkoren kommer att styra din användning av den delen av webbplatsen eller de specifika tjänsterna.

 1. Använda webbplatsen

Genom att använda webbplatsen och ingå dessa villkor intygar och garanterar du att din användning av webbplatsen överensstämmer och kommer att överensstämma med alla tillämpliga lagar, stadgar och förordningar och att du inte kommer att använda webbplatsen på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor.

 1. Förbjudet uppförande

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att inte göra det.

4.1 Åtkomst till webbplatsen för olagligt syfte eller i strid med lokal, statlig, nationell eller internationell lag;

4.2 Genomför aktiviteter som kan vara skadliga för andra eller som kan skada BESTDEALTODAY rykte;

4.3 Kränka eller uppmuntra andra att kränka en tredje parts rättigheter, inklusive genom intrång eller förskingring av en tredje parts immateriella rättigheter eller kränkning av en tredje parts rätt till integritet;

4.4 Stör säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive av (a) inaktivera eller kringgå funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll, eller (b) reverse engineering eller på annat sätt försöker upptäcka källkoden för någon del av webbplatsen utom i den utsträckning som aktiviteten uttryckligen är tillåten enligt tillämplig lag;

4.5 Stör driften av webbplatsen eller någon användares glädje av webbplatsen, inklusive av (a) ladda upp eller på annat sätt sprida virus, adware, spionprogram, mask eller annan skadlig kod; (b) göra något oönskat erbjudande eller annonsering till en annan användare av webbplatsen; (c) försöker samla in personlig information om en annan användare eller tredje part utan samtycke; eller (d) stör eller stör nätverk, utrustning eller server som är ansluten till eller används för att tillhandahålla webbplatsen, eller bryter mot någon reglering, policy eller procedur för sådant nätverk, utrustning eller server;

4.6 Utföra någon bedräglig aktivitet i samband med din förvärv eller åtkomst till Webbplatserna, inklusive att utge sig för någon person eller enhet, göra anspråk på falsk tillhörighet, få åtkomst till andra BESTDEALTODAY konto utan tillstånd, eller förfalska din ålder eller födelsedatum;

4.7 Sälja eller på annat sätt överföra den åtkomst som beviljas enligt dessa villkor eller något material (som definieras i avsnitt 10) eller någon rätt eller förmåga att se, komma åt eller använda material;

4.8 Kringgå säkerhetsfunktioner eller andra funktioner på webbplatsen som är utformade för att kontrollera hur webbplatsen används, skörda eller utvinna användarinnehåll från webbplatsen, eller på annat sätt få tillgång till webbplatsen på ett sätt som inte överensstämmer med individuell mänsklig användning;

4.9 Använd någon robot, spambot, spindel, sökrobot, skrapa eller annat automatiserat medel eller gränssnitt som inte tillhandahålls av oss för att komma åt webbplatsen eller för att extrahera data;

4.10 Använd, visa, spegel, ram eller använd inramningstekniker för att bifoga webbplatsen eller användarinnehållet eller någon del därav, om inte och endast i den utsträckning BESTDEALTODAY gör tillgängliga medel för inbäddning av någon del av webbplatsen eller användarinnehållet;

4.11 Åtkomst, manipulera, eller använda icke-offentliga områden på webbplatsen, BESTDEALTODAY ’s (och något av dess värdföretag) datorsystem och infrastruktur, eller de tekniska leveranssystemen för BESTDEALTODAY ’s leverantörer;

4.12 Åtkomst till webbplatsen på något sätt för att trakassera, missbruka, förfölja, hota, ärekränka eller på annat sätt kränka eller kränka någon annan parts rättigheter;

4.13 Sälja eller på annat sätt överföra den åtkomst som beviljas enligt dessa villkor eller något material eller någon rätt eller förmåga att se, komma åt eller använda något material;

4.14 Försök att göra någon av de handlingar som beskrivs i detta avsnitt 6, eller hjälpa eller tillåta någon person att delta i någon av de handlingar som beskrivs i detta avsnitt 6.

 1. Integritetspolicy

Läs BESTDEALTODAYs integritetspolicy noggrant för information om vår insamling, användning, lagring, och avslöjande av din personliga information. BESTDEALTODAY Integritetspolicy införlivas genom denna hänvisning till och görs till en del av dessa villkor.

 1. Ändring av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande när som helst ändra dessa villkor framöver. Kontrollera dessa villkor regelbundet för ändringar. Modifierade versioner av dessa villkor träder i kraft när de publiceras. Om vi gör väsentliga ändringar i Villkoren kommer vi att försöka ge dig ett rimligt meddelande innan sådana ändringar träder i kraft. Du samtycker till att vara bunden av de uppdaterade, ändrade eller modifierade Villkoren genom att fortsätta att använda Webbplatsen. Om du inte går med på att vara bunden av de ändrade villkoren måste du omedelbart upphöra med din åtkomst till eller användning av webbplatsen. Tvister som uppstår enligt dessa Villkor ska lösas enligt den version av dessa Villkor som var i kraft vid den tidpunkt då tvisten uppstod.

 1. Äganderätt; Äganderätt

Webbplatsen ägs och drivs av BESTDEALTODAY. De visuella gränssnitten, grafik, design, kompilering, information, data, datorkod (inklusive källkod eller objektkod), produkter, programvara, tjänster och alla andra delar av webbplatsen (“Material”) tillhandahållna av BESTDEALTODAY skyddas av immateriella rättigheter och andra lagar. Allt material på webbplatsen tillhör BESTDEALTODAY och dess licensgivare från tredje part. Förutom vad som uttryckligen godkänts av BESTDEALTODAY, får du inte använda materialet. BESTDEALTODAY förbehåller sig alla rättigheter till materialet som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor.

 1. Ersättning

Du ansvarar för din tillgång till webbplatsen. Du kommer att försvara och skada BESTDEALTODAY och dess befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, konsulter, dotterbolag, dotterbolag och agenter (tillsammans BESTDEALTODAY Enheter ”) från och mot varje anspråk, ansvar, skada, förlust och kostnad, inklusive rimliga advokatarvode och kostnader som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med: (a) din tillgång till, användning av eller påstådd användning av webbplatsen; (b) ditt brott mot någon del av dessa villkor, någon representation, garanti eller avtal som det hänvisas till i dessa villkor, eller någon tillämplig lag eller reglering; (c) din kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter eller publicitet, sekretess, annan egendom eller integritet, rätt; eller (d) varje tvist eller fråga mellan dig och någon tredje part. Vi förbehåller oss rätten att på egen bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för ersättning från dig (utan att begränsa dina ersättningsskyldigheter avseende den frågan), och i så fall samtycker du till att samarbeta med vårt försvar av det anspråket.

 1. Ansvarsfriskrivningar; Inga garantier.

Webbplatsen och allt material och användarinnehåll som är tillgängligt via webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”enligt tillgänglighet”, utan garanti eller villkor av något slag, vare sig uttryckligt eller underförstått. De BESTDEALTODAY enheter avstår från alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, relaterade till webbplatsen, och allt material och användarinnehåll tillgängligt via webbplatsen, inklusive (a) varje underförstådd garanti för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel, tyst njutning eller icke-intrång; och (b) någon garanti som härrör från handelsbruk, användning eller handel. De BESTDEALTODAY enheter garanterar inte att webbplatsen eller någon del av webbplatsen, eller något material eller användarinnehåll som erbjuds via webbplatsen, kommer att vara oavbruten, säker eller fri från fel, virus eller andra skadliga komponenter, och garanterar inte att någon av dessa problem kommer att korrigeras.

Ingen rådgivning eller information, vare sig muntlig eller skriftlig, erhållen av dig från webbplatsen eller något material eller användarinnehåll tillgängligt via webbplatsen kommer att skapa någon garanti angående någon av BESTDEALTODAY-enheterna eller webbplatsen som inte uttryckligen anges i dessa villkor. Du tar på dig all risk för eventuella skador till följd av din användning av eller åtkomst till webbplatsen och allt material eller användarinnehåll som är tillgängligt via webbplatsen. Du förstår och godkänner att du använder webbplatsen efter eget gottfinnande och på egen risk och att du är ensam ansvarig för eventuella personskador, dödsfall, skador på din egendom eller tredje parts egendom, eller förlust av data som beror på din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen.

Trots det ovanstående, BESTDEALTODAY avstår inte från någon garanti eller annan rättighet som BESTDEALTODAY är förbjudet att göra ansvarsfriskrivning enligt tillämplig lag.

 1. Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter kommer BESTDEALTODAY enheter är ansvariga gentemot dig för indirekta, tillfälliga, särskilda, följd- eller bestraffningsskador (inklusive skador för förlust av vinst, goodwill eller annan immateriell förlust) som uppstår på grund av eller relaterar till din tillgång till eller användning av eller din oförmåga för att komma åt eller använda webbplatsen eller allt material eller användarinnehåll som är tillgängligt via webbplatsen, oavsett om det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive oaktsamhet), stadgar eller någon annan juridisk teori, och om någon BESTDEALTODAY enheten har informerats om risken för skada.

Med undantag av vad som anges i avsnitt 17.4 (iii), är det sammanlagda ansvaret för BESTDEALTODAY för alla anspråk som uppstår till följd av eller i samband med användning av eller oförmåga att använda någon del av webbplatsen eller på annat sätt enligt dessa villkor, oavsett om det gäller avtal, skadestånd eller annat, är begränsad till 100 USD.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador. Följaktligen kanske ovanstående begränsning inte gäller dig.

Varje bestämmelse i dessa villkor som föreskriver en begränsning av ansvar, friskrivning från garantier eller uteslutning av skadestånd är avsedd och fördelar riskerna mellan parterna enligt dessa villkor. Denna fördelning är en väsentlig del av grunden för fyndet mellan parterna. Var och en av dessa bestämmelser är avskiljbar och oberoende av alla andra bestämmelser i dessa villkor. Begränsningarna i detta avsnitt 14 ska gälla även om någon begränsad gottgörelse inte uppfyller sitt väsentliga syfte.

 1. Allmän

Du samtycker till att webbplatsen ska betraktas som en passiv webbplats som inte ger upphov till personlig behörighet över BESTDEALTODAY , antingen specifika eller allmänna, i andra jurisdiktioner än Kalifornien. Dessa villkor och alla andra avtal som uttryckligen införlivats genom hänvisning i dessa villkor är hela och exklusiva förståelse och avtal mellan dig och BESTDEALTODAY angående din tillgång till webbplatsen. Med undantag av vad som uttryckligen tillåts ovan, kan dessa villkor ändras endast genom ett skriftligt avtal undertecknat av auktoriserade representanter för alla parter i dessa villkor. Du får inte tilldela eller överföra dessa villkor eller dina rättigheter enligt dessa villkor, helt eller delvis, genom lag eller på annat sätt utan vårt föregående skriftliga medgivande. Vi kan tilldela dessa villkor när som helst utan föregående meddelande eller samtycke. Underlåtenhet att kräva utförande av någon bestämmelse kommer inte att påverka vår rätt att kräva prestation vid någon annan tidpunkt efter det, och heller inte kommer ett avstående från oss om brott eller försummelse av dessa Villkor, eller någon bestämmelse i dessa Villkor, att avstå från någon efterföljande överträdelse eller fallissemang eller avstående från själva bestämmelsen. Användningen av avsnittsrubriker i dessa Villkor är endast till för att underlätta och kommer inte att påverka tolkningen av någon bestämmelse. Om någon del av dessa Villkor är ogiltig eller ogenomförbar, ska den ogenomförbara delen ges verkan i största möjliga utsträckning, och de återstående delarna ska förbli i full kraft och verkan. Vid upphörande av dessa villkor kommer avsnitt 3 till 19, tillsammans med sekretesspolicyn och andra medföljande avtal att överleva.

 1. Tvistlösning och skiljedom

12.1 Allmänt: För att lösa tvister mellan dig och BESTDEALTODAY mest ändamålsenligt och kostnadseffektivt, du och BESTDEALTODAY är överens om att varje tvist som uppstår i samband med dessa villkor kommer att lösas genom bindande skiljedom. Skiljedom är mindre formellt än en rättegång vid domstol. Skiljeförfarande använder en neutral skiljeman istället för en domare eller jury, kan tillåta mer begränsad bevisupptagning än i domstol och kan vara föremål för mycket begränsad rättslig prövning. Skiljemän kan tilldela samma skadestånd och befrielse som en domstol kan meddela. Detta avtal om skiljeförfarande omfattar alla anspråk som uppstår ur eller i samband med någon aspekt av dessa Villkor, oavsett om de baseras på avtal, skadestånd, lag, bedrägeri, vilseledande eller någon annan juridisk teori, och oavsett om ett anspråk uppstår under eller efter uppsägningen av dessa Villkor. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT DU, OCH GODKÄNNER, ATT ANGÅ DENNA VILLKOR BESTDEALTODAY FRÅNAR VARJE RÄTTEN PÅ RÄTT AV JURY ELLER ATT DELTA I EN KLASSAKTION.

12.2 Inga grupptalan: DU OCH BESTDEALTODAY GODKÄNNER ATT VARJE MÅL FÖRESKADA MOT DEN ANDRA ENDAST I DIN ELLER SIN INDIVIDUELLA KAPACITET OCH INTE SOM EN FÖRETAGARE ELLER KLASSMEDLEM I EN FÖRETAGD KLASS ELLER FÖRETRÄDANDE FÖRFARANDE . Vidare, om inte du och BESTDEALTODAY kommer överens om något annat, skiljemannen får inte konsolidera mer än en persons anspråk och får inte på annat sätt leda någon form av representativt förfarande eller gruppförfarande.

 1. Samtycke till elektronisk kommunikation

Genom att komma åt webbplatsen samtycker du till att ta emot viss elektronisk kommunikation från oss som beskrivs ytterligare i vår integritetspolicy. Läs vår integritetspolicy för att lära dig mer om våra metoder för elektronisk kommunikation. Du samtycker till att alla meddelanden, avtal, utlämnanden eller annan kommunikation som vi skickar till dig elektroniskt uppfyller alla lagstadgade kommunikationskrav, inklusive att kommunikationen ska vara skriftlig.

 1. Återbetalning & retur

Tack för att du handlade på BESTDEALTODAY Om du inte är helt nöjd med ditt köp är vi här för att hjälpa dig.

14.1 Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att motsvara dina förväntningar eller att eventuella fel i produkter eller tjänster kommer att korrigeras.

14.2 Returer: Du har 30 kalenderdagar på dig att returnera en vara från det datum du mottog den. För att vara berättigad till en retur måste din vara vara oanvänd och i samma skick som du fick den. Din vara måste vara i sin originalförpackning. Din artikel måste ha ett kvitto eller ett inköpsbevis. Returadress: Gravas str. 16, Kadaga, Lettland, LV-2103

14.3 Återbetalning: När vi har mottagit din vara kommer vi att inspektera den och meddela dig att vi har mottagit din returnerade vara. Vi kommer omedelbart att meddela dig statusen för din återbetalning efter att ha inspekterat artikeln. Om din retur är godkänd kommer vi att återbetala ditt kreditkort (eller den ursprungliga betalningsmetoden). Du kommer att få krediten inom ett visst antal dagar, beroende på din kortutgivares policy.

14.4 Garantier för felaktiga varor: Kostnadsfri 2-årsgaranti för alla varor som köps inom EU. Du har alltid rätt till minst två års garanti utan kostnad, oavsett om du köpte dina varor online, i en butik eller via postorder. Om varor du köpt någonstans i EU (i det här fallet, de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge) visar sig vara felaktiga eller inte ser ut eller fungerar som annonserade, kommer vi att reparera eller byta ut dem gratis eller ge dig prissänkning eller full återbetalning. Du kan vanligtvis bara begära delvis eller fullständig återbetalning om det är omöjligt att reparera eller byta ut varan.

14.5 För att vara berättigad till retur måste alla artiklar vara i samma skick som när de köptes (oförändrade och oförändrade), med alla originalförpackningar bifogade och förpackade i en lämplig fraktbehållare.

14.6 Vi kommer inte att återbetala en kund vars beställning inte tas emot på grund av att den leveransadress som angavs under utcheckningsförfarandet var felaktig eller ofullständig, såvida inte beställningen klassificeras som obeställbar och returneras till oss. Om ett paket saknas på beställningar som gjorts i vilken stad som helst i världen kommer vi att erbjuda återbetalning eller skicka ut ett nytt paket, detta gäller endast paket som aldrig levererades till dig. Om ditt paket har levererats, men du inte har fått det, måste du kontakta postkontoret och lösa problemet. Du är ansvarig för att kontakta postkontoret och lämna in en begäran om ersättning för det saknade paketet.

14.7 Produkten måste returneras till den returadress som anges av vår kundtjänst, annars kan vi komma att avvisa din retur. Vänligen bekräfta returadressen med vår kundtjänst på support@bestdealtoday.co

14.8 Godkänd återbetalning kommer att behandlas till den ursprungliga orderbetalningsmetoden och i den ursprungliga valutan. Du kommer att få krediten inom ett visst antal dagar, beroende på din kortutgivares policy. Du kommer att vara ansvarig för att betala dina egna fraktkostnader för att returnera din vara. Fraktkostnader återbetalas inte. Krediten omfattar det ursprungliga inköpspriset minus frakt- och hanteringsavgiften. De garantipaket och expressleveransavgifter som du lade till i din beställning återbetalas inte.

14.9 Vänligen följ de steg som anges under
avsnittet Returpolicy
om du vill returnera din produkt.

 1. Frakt

Denna leverans- och leveranspolicy (”Frakt- och leveranspolicy”) täcker leverans och leverans av alla artiklar du köper från BESTDEALTODAY.ORG.

Denna frakt- och leveranspolicy omfattas av användarvillkoren för BESTDEALTODAY-webbplatsen där du gjorde ditt köp.

15.1 Korrekthet i fakturerings- och leveransinformation: När du slutför din beställning utgår vi från att din adress är verifierad, korrekt och dubbelkontrollerad. Om vi upptäcker att du har angett en felaktig eller ofullständig leveransadress kommer vi dock att försöka kontakta dig inom 24-48 timmar efter köpet via e-post eller telefon för att verifiera den adress du har angett eller för att begära en ny adress till vilken dina beställningar kan levereras. Om vi inom sju (7) dagar efter vårt första försök att kontakta dig inte kan kommunicera med dig, eller om du inte kan ge oss en fullständigt giltig leveransadress, kommer vi att lagra dina beställningar och invänta ytterligare instruktioner från dig. Vi kan under inga omständigheter hållas ansvariga för kostnader, förluster, värdeminskning eller skador som uppstår till följd av försenad eller utebliven leverans på grund av felaktiga eller ofullständiga leveransadressuppgifter som du har angett.

15.2 Fraktleverantör: Vi skickar ut alla beställningar BESTDEALTODAY via vår dedikerade tredje partnerlogistik. Fraktmetoder väljs för att optimera leveranstid, säkerhet och leverans.

15.3 Regioner som inte omfattas av leveransförbud: Vi erbjuder inte leverans av våra produkter till Lettland, Estland och Litauen.

15.4 Frakt och spårning: Vi skickar ut beställningar inom 3 arbetsdagar, utom på helger och helgdagar. Vi måste dock vänta på att transportören tillhandahåller spårningsnumret. Det kan ta upp till 3 arbetsdagar innan ditt spårningsnummer skickas till dig. Vissa operatörer tillhandahåller inga uppdateringar av spårningsinformation förrän sändningen anländer till anläggningen för transportören ”Final mile” i destinationslandet. Observera att fördröjningen för återkopplingsslingan inte påverkar den totala leveranstiden.

15,5 Fraktkostnader: Vi erbjuder fri frakt för alla beställningar. Om du föredrar en snabbare leveransmetod måste du betala en extra fraktavgift; fraktkostnader för din beställning återbetalas inte.

15.6 Tidsramar för leverans: Alla beställningar levereras inom 7-25 arbetsdagar. 95% av beställningarna levereras inom 15 arbetsdagar. Vi väljer International Express-rederier när det är tillgängligt för din plats. Observera att leveransdatumet för din beställning kan variera på grund av transportörens helgdagar, sista milen-leverans vid den lokala posten, leveransrutiner, leveransplats, leveransmetod och den totala mängden beställda artiklar. Dessutom är alla beställningar beroende av produktens tillgänglighet, din beställning kan levereras i separata leveranser. Om en artikel i din beställning inte är tillgänglig skickar vi dig den tillgängliga delen av din beställning. När varan blir tillgänglig skickar vi resten av din beställning till dig.

15.7 När du gör en beställning åtar du dig att alla uppgifter du lämnar till oss är sanna, aktuella, fullständiga och korrekta, att du är en behörig användare av det kredit- eller betalkort som används för att göra din beställning, och att det finns tillräckliga medel för att täcka kostnaden för tjänsterna så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Överföringen av risker och förmåner sker när varorna har lastats av transportören.

15.8 Vi lägger ner mycket arbete på att förhindra transportskador, men de inträffar ibland. Vi kan under inga omständigheter hållas ansvariga för kostnader, förlust, värdeminskning eller skador på paket under transporten. Om du får en försändelse med synliga skador och upptäcker att produkten är skadad under transporten, kontakta omedelbart det bärande handelsföretaget för att lämna in ett klagomål. Vi rekommenderar också att du sparar alla förpackningsdetaljer och skadade produkter.

15.9 För varor som inte mottagits kan du skicka oss ett krav inom sextio dagar från beställningsdatumet. Vi ansvarar inte för reklamationer som inkommer efter dessa sextio dagar från orderdatum. När vi har mottagit en reklamation kommer vi att inleda en utredningsprocess med vår transportör. Vid bekräftad utebliven leverans kommer transportören vanligtvis att hitta och leverera ditt paket. Vid bekräftad utebliven leverans och om ditt paket inte hittas återbetalar vi dig eller ersätter din beställning.

15.10 Spårning av order: Du kan spåra dina beställningar i avsnittet Beställningsspårning med hjälp av det spårningsnummer som anges i det e-postmeddelande som du fick när din beställning behandlades. Denna leverans- och leveranspolicy kan ändras utan föregående meddelande. Den version av denna leverans- och leveranspolicy som gäller vid tidpunkten för ditt köp kommer att styra ditt köp. BESTDEALTODAY rekommenderar att du skriver ut eller på annat sätt behåller en kopia av denna frakt- och leveranspolicy vid tidpunkten för ditt köp.

15.11 Avbeställning och ändring av leveransadress: Du har 12 timmar på dig att begära avbeställning och ändring av leveransadress för de produkter du köpt från det att du lagt din beställning. Vänligen kontakta oss via
kontaktformuläret
eller vår 24/7 Chat support som finns på hela webbplatsen i det nedre högra hörnet.

Efter 12 timmar kan beställningen påbörjas och kan inte annulleras eller ändras. Observera att vi behandlar alla beställningar så snart som möjligt så att du kan få din beställning så snart som möjligt, så vi rekommenderar att om du vill avbryta eller ändra leveransadressen för en beställning kan du göra det via länken ovan på samma dag som du köpte. Efter den period som anges i denna klausul bör du därför känna till att det är möjligt att din beställning redan har behandlats och att det inte är möjligt att uppfylla din begäran.


15.12
Vänligen hitta vår Fraktpolicy som beskrivs här.

 1. Pris och betalning

Priset på BESTDEALTODAY Produkt(er) anges på webbplatsen. Priserna är exklusive moms.

Priser och leveranskostnader kan komma att ändras när som helst. Ändringar påverkar dock inte beställningar eftersom vi redan har skickat en orderbekräftelse till dig.

Betalning för alla beställningar måste göras med kredit-, bankkort- eller PayPal-betalningsmetod på kassasidan. Vi accepterar betalning med de vanligaste kredit- och betalkorten, inklusive Visa, MasterCard och JCB. Betalningen behandlas i EUR eller USD. Om din bankvaluta skiljer sig från EUR eller USD kan din utgivande bank tillämpa en Forex-kurs. Observera att vi inte har någon kontroll över den växelkurs som tillämpas av ditt bankinstitut.

Betalning ska ske i kassan genom att köpa produkten eller tjänsten via vår säkra kundvagn. När betalningen har mottagits kommer ditt köp att slutföras och du kommer att få ett e-postmeddelande om detta.

Betalningsbeloppet dras från ditt kort när beställningen har skickats.

Du bör vara medveten om att onlinebetalningstransaktioner är föremål för valideringskontroller av din kortutgivare. Vi ansvarar inte om din kortutgivare av någon anledning inte godkänner betalning.

Vi utför en standardkontroll av ditt betalkort när du gör en beställning, och produkten/produkterna skickas inte förrän betalningen för de totala kostnaderna för beställningen har godkänts. Din kortutgivare kan ta ut en online-hanteringsavgift eller behandlingsavgift.