Termeni și condiții

BESTDEALTODAY.ORG

Termeni de utilizare a site-ului web

Vă urăm bun venit pe site-ul nostru www.bestdealtoday.org, denumit în continuare„Site-ul„, operat de ZPS COMMERCE SIA, număr de înregistrare: 40203325904, adresa: Hospitāļu 23-77, Riga, LV-1013, și este guvernat de legile Republicii Letonia. Pe tot parcursul site-ului, termenii „noi”, „ne” și „nostru” se referă la ZPS COMMERCE SIA. ZPS COMMERCE SIA oferă acest site web, inclusiv toate informațiile, instrumentele și serviciile disponibile pe acest site pentru dumneavoastră, utilizatorul, cu condiția acceptării de către dumneavoastră a tuturor termenilor, condițiilor, politicilor și notificărilor menționate aici.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții de utilizare înainte de a accesa sau de a utiliza site-ul nostru web. Sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni și condiții de utilizare prin accesarea sau utilizarea oricărei părți a site-ului. Dacă nu sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestui acord, nu puteți accesa site-ul web și nu puteți utiliza niciun serviciu. În cazul în care acești Termeni de serviciu sunt considerați o ofertă, acceptarea este limitată în mod expres la acești Termeni de serviciu.

Orice caracteristici sau instrumente noi adăugate la site-ul actual vor fi, de asemenea, supuse Termenilor de utilizare. Puteți consulta cea mai recentă versiune a Termenilor de utilizare în orice moment pe această pagină. Ne rezervăm dreptul de a actualiza, modifica sau înlocui orice parte a acestor Termeni și condiții de utilizare prin publicarea de actualizări și/sau modificări pe site-ul nostru web. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic această pagină pentru a vedea dacă există modificări. Continuarea utilizării sau accesării site-ului web după publicarea oricăror modificări constituie acceptarea acestor modificări.

Vizitând site-ul nostru, vă implicați în „Serviciul” nostru și sunteți de acord să respectați următorii termeni și condiții („Termeni și condiții de utilizare”, „Termeni”), inclusiv acei termeni și condiții și politici suplimentare la care se face referire în prezentul document și/sau care sunt disponibile prin hyperlink. Acești Termeni și condiții de utilizare se aplică tuturor utilizatorilor site-ului, fără limitare.

Prin accesarea sau utilizarea oricărei părți a Site-ului nostru și/sau prin cumpărarea unui produs de la noi, vă implicați în Serviciul nostru și sunteți de acord să respectați Termenii.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni înainte de a accesa sau utiliza Site-ul și Serviciile noastre. Prin accesarea site-ului nostru și utilizarea serviciilor, sunteți de acord și recunoașteți că ați citit și acceptat acești Termeni în întregime și sunteți de acord să vă supuneți acestora. Acești Termeni devin obligatorii pentru dvs. din momentul în care începeți să utilizați Site-ul și vor rămâne în vigoare până când sunt reziliați sau până când utilizați Site-ul.

Site-ul este guvernat de legile Republicii Letonia.

 1. Introducere

Trebuie să aveți cel puțin 16 ani pentru a accesa Site-ul. Prin acceptarea acestor Termeni, ne declarați și ne garantați că: (a) aveți cel puțin 16 ani; (b) nu ați fost suspendat sau eliminat anterior de pe site și (c) accesul dvs. la site respectă toate legile și reglementările aplicabile. Dacă accesați Site-ul în numele unei entități, organizații sau companii, declarați și garantați că aveți autoritatea de a obliga organizația respectivă să respecte acești Termeni și sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni în numele organizației respective.

 1. Achiziții; Termeni și condiții suplimentare

Achizițiile de bunuri sau servicii și anumite secțiuni specifice ale site-ului pot face obiectul unor termeni și condiții suplimentare; toți termenii suplimentari sunt încorporați în acești Termeni prin referință. Sunteți de acord să respectați toți ceilalți termeni și condiții, inclusiv declarațiile privind vârsta legală suficientă pentru a utiliza anumite părți ale site-ului sau ale serviciilor. În cazul în care există conflicte între acești Termeni și termenii specifici unei secțiuni a Site-ului sau specifici unui anumit serviciu oferit de Site, sunteți de acord că acești din urmă termeni vor avea prioritate în ceea ce privește utilizarea de către dumneavoastră a acelei secțiuni a Site-ului sau a acelor servicii specifice.

 1. Utilizarea site-ului

Prin utilizarea Site-ului și intrarea în acești Termeni, declarați și garantați că utilizarea Site-ului respectă și va respecta toate legile, statutele și reglementările aplicabile și că nu veți utiliza Site-ul decât în modul permis în mod expres de acești Termeni.

 1. Conduită interzisă

Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord să nu.

4.1 Accesați Site-ul în orice scop ilegal sau prin încălcarea oricărei legi locale, statale, naționale sau internaționale;

4.2 Să desfășoare activități care ar putea fi dăunătoare pentru alții sau care ar putea afecta reputația BESTDEALTODAY;

4.3 Să încalce sau să încurajeze alte persoane să încalce orice drept al unei terțe părți, inclusiv prin încălcarea sau însușirea necorespunzătoare a oricărui drept de proprietate intelectuală al unei terțe părți sau prin încălcarea dreptului la intimitate al unei terțe părți;

4.4 Interferați cu caracteristicile legate de securitate ale Site-ului, inclusiv prin (a) dezactivarea sau eludarea caracteristicilor care împiedică sau limitează utilizarea sau copierea oricărui conținut; sau (b) inginerie inversă sau orice altă încercare de a descoperi codul sursă al oricărei părți a site-ului, cu excepția cazului în care această activitate este permisă în mod expres de legislația aplicabilă;

4.5 Interfera cu funcționarea Site-ului sau cu utilizarea de către orice utilizator a Site-ului, inclusiv prin (a) încărcarea sau diseminarea în alt mod a oricărui virus, adware, spyware, vierme sau alt cod malițios; (b) a face orice ofertă sau reclamă nesolicitată unui alt utilizator al site-ului; (c) încercarea de a colecta informații personale despre un alt utilizator sau o terță parte fără consimțământ; sau (d) interferarea sau întreruperea oricărei rețele, echipamente sau servere conectate la sau utilizate pentru a furniza Site-ul sau încălcarea oricărei reglementări, politici sau proceduri a unei astfel de rețele, echipamente sau servere;

4.6 Efectuați orice activitate frauduloasă în legătură cu obținerea sau accesarea Site-urilor, inclusiv personificarea oricărei persoane sau entități, pretinzând o afiliere falsă, accesarea oricărui alt cont BESTDEALTODAY fără permisiune sau falsificarea vârstei sau a datei de naștere;

4.7 Vânzarea sau transferul în alt mod al accesului acordat în temeiul acestor Termeni sau al oricăror Materiale (așa cum sunt definite în Secțiunea 10) sau al oricărui drept sau capacitate de a vizualiza, accesa sau utiliza orice Materiale;

4.8 Ocolirea oricăror caracteristici de securitate sau a altor caracteristici ale Site-ului concepute pentru a controla modul în care este utilizat Site-ul, recoltarea sau extragerea Conținutului de utilizator de pe Site, sau accesarea sau accesarea Site-ului într-un mod incompatibil cu utilizarea umană individuală;

4.9 Utilizarea oricărui robot, spambot, spider, crawler, scraper sau alte mijloace automate sau interfețe care nu sunt furnizate de noi pentru a accesa Site-ul sau pentru a extrage date;

4.10 Utilizați, afișați, oglindiți, încadrați sau utilizați tehnici de încadrare pentru a include Site-ul sau Conținutul utilizatorului sau orice parte a acestuia, cu excepția și numai în măsura în care BESTDEALTODAY pune la dispoziție mijloacele de încorporare a oricărei părți a Site-ului sau a Conținutului utilizatorului;

4.11 Accesați, manipulați sau utilizați zonele nepublice ale site-ului, sistemele și infrastructura informatică a BESTDEALTODAY (și a oricărei companii de găzduire a acesteia) sau sistemele tehnice de livrare ale furnizorilor BESTDEALTODAY;

4.12 Accesați Site-ul în orice mod pentru a hărțui, abuza, urmări, amenința, defăima sau încălca sau încălca în alt mod drepturile oricărei alte părți;

4.13 Să vândă sau să transfere în alt mod accesul acordat în temeiul acestor Termeni sau orice material sau orice drept sau capacitate de a vizualiza, accesa sau utiliza orice material;

4.14 Încercarea de a comite oricare dintre actele descrise în prezenta secțiune 6 sau de a ajuta sau permite oricărei persoane să se angajeze în oricare dintre actele descrise în prezenta secțiune 6.

 1. Politica de confidențialitate

Vă rugăm să citiți cu atenție Politica de confidențialitate BESTDEALTODAY pentru informații despre colectarea, utilizarea, stocarea și dezvăluirea informațiilor dumneavoastră personale. Politica de confidențialitate BESTDEALTODAY este încorporată prin această referință și face parte integrantă din acești Termeni.

 1. Modificarea acestor termeni

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica în orice moment acești Termeni pe viitor. Vă rugăm să verificați periodic acești Termeni pentru modificări. Versiunile modificate ale acestor termeni intră în vigoare la data publicării lor. În cazul în care aducem modificări importante la Termeni, vom încerca să vă oferim o notificare rezonabilă înainte ca aceste modificări să intre în vigoare. Sunteți de acord să vă supuneți Termenilor actualizați, modificați sau schimbați prin continuarea accesului la Site. Dacă nu sunteți de acord să vă supuneți Termenilor modificați, trebuie să încetați imediat accesul la sau utilizarea site-ului. Litigiile apărute în temeiul acestor Termeni vor fi soluționate în conformitate cu versiunea acestor Termeni care era în vigoare la momentul apariției litigiului.

 1. Proprietate; drepturi de proprietate

Site-ul este deținut și operat de BESTDEALTODAY. Interfețele vizuale, grafica, designul, compilația, informațiile, datele, codul informatic (inclusiv codul sursă sau codul obiect), produsele, software-ul, serviciile și toate celelalte elemente ale site-ului („materialele”) furnizate de BESTDEALTODAY sunt protejate de proprietatea intelectuală și de alte legi. Toate materialele de pe site sunt proprietatea BESTDEALTODAY și a licențiaților săi terți. Cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod expres de BESTDEALTODAY, nu puteți utiliza materialele. BESTDEALTODAY își rezervă toate drepturile asupra materialelor care nu sunt acordate în mod expres în acești Termeni.

 1. Indemnizație

Sunteți responsabil pentru accesul dvs. la site. Veți apăra și despăgubiBESTDEALTODAY și funcționarii, directorii, angajații, consultanții, afiliații, filialele și agenții săi (împreună, „EntitățileBESTDEALTODAY „) de și împotriva oricărei reclamații, răspundere, daune, pierderi și cheltuieli, inclusiv onorariile și costurile rezonabile ale avocaților, care rezultă din sau în orice mod legate de: (a) accesul dumneavoastră la, utilizarea sau presupusa utilizare a site-ului; (b) încălcarea de către dvs. a oricărei părți a acestor Termeni, a oricărei declarații, garanții sau acorduri la care se face referire în acești Termeni sau a oricărei legi sau reglementări aplicabile; (c) încălcarea de către dvs. a oricărui drept al unei terțe părți, inclusiv orice drept de proprietate intelectuală sau drept de publicitate, confidențialitate, alte drepturi de proprietate sau de confidențialitate; sau (d) orice litigiu sau problemă între dumneavoastră și orice terță parte. Ne rezervăm dreptul, pe cheltuiala noastră, de a ne asuma apărarea și controlul exclusiv al oricărei probleme care ar face obiectul despăgubirii dumneavoastră (fără a limita obligațiile dumneavoastră de despăgubire în legătură cu această problemă), iar în acest caz, sunteți de acord să cooperați cu apărarea noastră în cazul respectivei reclamații.

 1. Declinări de răspundere; fără garanții.

Site-ul și toate materialele și conținutul utilizatorului disponibile prin intermediul site-ului sunt furnizate „așa cum sunt” și „așa cum sunt disponibile”, fără nicio garanție sau condiție de niciun fel, fie ea expresă sau implicită. Entitățile BESTDEALTODAY renunță la toate garanțiile de orice fel, fie ele exprese sau implicite, în legătură cu site-ul și toate materialele și conținutul utilizatorului disponibil prin intermediul site-ului, inclusiv (a) orice garanție implicită de vandabilitate, de adecvare la un anumit scop, de titlu, de liniște sau de nerespectare a drepturilor; și (b) orice garanție care decurge din practica comercială, din uzul sau din comerț. Entitățile BESTDEALTODAY nu garantează că site-ul sau orice parte a site-ului, sau orice materiale sau conținut de utilizator oferite prin intermediul site-ului, vor fi neîntrerupte, sigure sau fără erori, viruși sau alte componente dăunătoare și nu garantează că oricare dintre aceste probleme va fi corectată.

Niciun sfat sau informație, fie că este orală sau scrisă, obținută de dvs. de pe site sau de pe orice materiale sau conținut de utilizator disponibil prin intermediul site-ului nu va crea nicio garanție cu privire la oricare dintre entitățile BESTDEALTODAY sau la site, care nu este declarată în mod expres în acești termeni. Vă asumați toate riscurile pentru orice daune care rezultă din utilizarea sau accesul dumneavoastră la site și la orice materiale sau conținut de utilizator disponibil prin intermediul site-ului. Înțelegeți și sunteți de acord că utilizați site-ul la propria discreție și pe propriul risc și că sunteți singurul responsabil pentru orice vătămare corporală, deces, deteriorare a proprietății dvs. sau a proprietății terților sau pierderea de date care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, BESTDEALTODAY nu renunță la nicio garanție sau alt drept pe care BESTDEALTODAY nu are voie să îl excludă în conformitate cu legislația aplicabilă.

 1. Limitarea răspunderii

În nici un caz BESTDEALTODAY nu va fi răspunzătoare față de dvs. pentru orice daune indirecte, accidentale, speciale, indirecte sau punitive (inclusiv daune pentru pierderea profiturilor, a fondului comercial sau orice altă pierdere intangibilă) care rezultă din sau în legătură cu accesul dvs. la sau utilizarea sau incapacitatea dvs. de a accesa sau utiliza site-ul sau orice materiale sau conținut al utilizatorului disponibil prin intermediul site-ului, indiferent dacă se bazează pe garanție, contract, delict (inclusiv neglijență), statut sau orice altă teorie legală, și indiferent dacă există sau nu orice Entitatea BESTDEALTODAY a fost informată cu privire la posibilitatea producerii unor daune.

Cu excepția celor prevăzute la secțiunea 17.4(iii), răspunderea totală a BESTDEALTODAY entitățile care vă sunt datorate pentru toate pretențiile care decurg din sau sunt legate de utilizarea sau de incapacitatea de a utiliza orice parte a site-ului sau în conformitate cu acești termeni, fie în contract, delict sau în alt mod, se limitează la 100 $.

Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea răspunderii pentru daunele indirecte sau incidentale. Prin urmare, este posibil ca limitarea de mai sus să nu vi se aplice.

Fiecare prevedere din acești termeni care prevede o limitare a răspunderii, o renunțare la garanții sau o excludere a daunelor are ca scop și repartizează riscurile între părți în cadrul acestor termeni. Această alocare este un element esențial al bazei negocierii dintre părți. Fiecare dintre aceste prevederi este separabilă și independentă de toate celelalte prevederi ale acestor condiții. Limitările din această secțiune 14 se vor aplica chiar dacă orice remediu limitat nu își atinge scopul esențial.

 1. General

Sunteți de acord că site-ul va fi considerat un site web pasiv care nu dă naștere la jurisdicție personală asupra BESTDEALTODAY, fie specifică sau generală, în alte jurisdicții decât California. Acești Termeni și orice alte acorduri încorporate în mod expres prin referință în acești Termeni reprezintă înțelegerea și acordul integral și exclusiv dintre dvs. și BESTDEALTODAY în ceea ce privește accesul dvs. la Site. Cu excepția cazului în care se permite în mod expres mai sus, acești Termeni pot fi modificați numai printr-un acord scris semnat de reprezentanții autorizați ai tuturor părților la acești Termeni. Nu puteți cesiona sau transfera acești Termeni sau drepturile dumneavoastră în temeiul acestor Termeni, în totalitate sau parțial, prin efectul legii sau în alt mod, fără acordul nostru prealabil în scris. Putem cesiona acești Termeni în orice moment fără notificare sau consimțământ. Neexecutarea unei prevederi nu va afecta dreptul nostru de a solicita executarea în orice alt moment ulterior și nici renunțarea de către noi la orice încălcare sau nerespectare a acestor Termeni sau a oricărei prevederi din acești Termeni nu va constitui o renunțare la orice încălcare sau nerespectare ulterioară sau o renunțare la prevederea în sine. Utilizarea titlurilor de secțiune în acești Termeni este doar pentru comoditate și nu va influența interpretarea niciunei prevederi. În cazul în care orice parte a acestor Termeni este invalidă sau inaplicabilă, partea inaplicabilă va fi pusă în aplicare în cea mai mare măsură posibilă, iar restul părților vor rămâne în vigoare. La încetarea acestor Termeni, Secțiunile 3 până la 19, împreună cu Politica de confidențialitate și orice alte acorduri însoțitoare, vor supraviețui.

 1. Soluționarea litigiilor și arbitraj

12.1 În general: În interesul rezolvării litigiilor dintre dumneavoastră și BESTDEALTODAY în modul cel mai rapid și mai eficient din punct de vedere al costurilor, dumneavoastră și BESTDEALTODAY sunteți de acord că orice litigiu care apare în legătură cu acești Termeni va fi rezolvat prin arbitraj obligatoriu. Arbitrajul este mai puțin formal decât un proces în instanță. Arbitrajul folosește un arbitru neutru în loc de un judecător sau un juriu, poate permite o descoperire mai limitată decât în instanță, și poate fi supus unei revizuiri judiciare foarte limitate. Arbitrii pot acorda aceleași daune și despăgubiri ca și cele pe care le poate acorda o instanță. Acest acord de a arbitra disputele include toate revendicările care decurg din sau sunt legate de orice aspect al acestor Termeni, indiferent dacă se bazează pe contract, delict, statut, fraudă, fals în declarații sau orice altă teorie legală și indiferent dacă o revendicare apare în timpul sau după încetarea acestor Termeni. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ, PRIN INTRAREA ÎN ACEȘTI TERMENI, DVS. ȘI BESTDEALTODAY RENUNȚAȚI LA DREPTUL LA UN PROCES CU JURIU SAU LA PARTICIPAREA LA O ACȚIUNE COLECTIVĂ.

12.2 Fără acțiuni colective: DVS. ȘI BESTDEALTODAY SUNTEȚI DE ACORD CĂ FIECARE DINTRE DVS. ȘI BESTDEALTODAY POT ÎNAINTA PRETENȚII ÎMPOTRIVA CELUILALT NUMAI ÎN CALITATEA DVS. INDIVIDUALĂ ȘI NU CA RECLAMANT SAU MEMBRU AL UNEI CLASE ÎN CADRUL UNEI PRESUPUSE PROCEDURI COLECTIVE SAU REPREZENTATIVE. În plus, cu excepția cazului în care dvs. și BESTDEALTODAY sunteți de acord altfel, arbitrul nu poate consolida mai multe pretenții ale unei singure persoane și nu poate prezida nici o formă de procedură reprezentativă sau de clasă.

 1. Consimțământul pentru comunicații electronice

Prin accesarea Site-ului, sunteți de acord să primiți anumite comunicări electronice de la noi, așa cum este descris în continuare în Politica noastră de confidențialitate. Vă rugăm să citiți Politica noastră de confidențialitate pentru a afla mai multe despre practicile noastre de comunicare electronică. Sunteți de acord că orice notificări, acorduri, dezvăluiri sau alte comunicări pe care vi le trimitem în format electronic vor satisface orice cerințe legale de comunicare, inclusiv faptul că aceste comunicări sunt în scris.

 1. Rambursare și returnare

Vă mulțumim pentru cumpărături la BESTDEALTODAY Dacă nu sunteți pe deplin mulțumit de achiziția dvs., suntem aici pentru a vă ajuta.

14.1 Nu garantăm că calitatea produselor, serviciilor, informațiilor sau a altor materiale achiziționate sau obținute de dvs. va corespunde așteptărilor dvs. sau că orice erori din produse sau servicii vor fi corectate.

14.2 Retururi: Aveți la dispoziție 30 de zile calendaristice pentru a returna un articol de la data la care l-ați primit. Pentru a fi eligibil pentru o returnare, articolul trebuie să fie nefolosit și în aceeași stare în care l-ați primit. Articolul dvs. trebuie să fie în ambalajul său original. Articolul dumneavoastră trebuie să aibă o chitanță sau o dovadă de cumpărare. Adresa de retur: Gravas str. 16, Kadaga, Letonia, LV-2103

14.3 Rambursări: După ce primim articolul dvs., îl vom inspecta și vă vom notifica că am primit articolul returnat. Vă vom anunța imediat despre situația rambursării după ce vom inspecta articolul. Dacă returnarea este aprobată, vom iniția o rambursare pe cardul dvs. de credit (sau pe metoda originală de plată). Veți primi creditul într-un anumit număr de zile, în funcție de politicile emitentului cardului dumneavoastră.

14.4 Garanții pentru mărfuri defecte: Garanție gratuită de 2 ani pentru toate bunurile achiziționate în UE. Aveți întotdeauna dreptul la o garanție de minimum 2 ani, fără costuri, indiferent dacă ați cumpărat bunurile online, într-un magazin sau prin corespondență. Dacă bunurile pe care le-ați cumpărat oriunde în UE (în acest caz, cele 28 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein și Norvegia) se dovedesc a fi defecte sau nu arată sau nu funcționează așa cum s-a anunțat, le vom repara sau înlocui gratuit sau vă vom oferi o reducere de preț sau o rambursare integrală. De obicei, puteți solicita o rambursare parțială sau integrală doar în cazul în care repararea sau înlocuirea bunurilor este imposibilă.

14.5 Pentru a fi eligibile pentru o returnare, toate articolele trebuie să fie în aceeași stare în care au fost achiziționate (nemodificate și nealterate), cu toate ambalajele originale atașate și ambalate într-un container de transport corespunzător.

14.6 Nu vom rambursa niciun client a cărui comandă nu este primită deoarece adresa de expediere furnizată în timpul procedurii de plată a fost inexactă sau incompletă, cu excepția cazului în care comanda respectivă este clasificată ca fiind nedistribuită și ne este returnată. În cazul în care lipsește un pachet la comenzile plasate în orice oraș din lume, vom oferi o rambursare sau vom trimite un nou pachet, acest lucru se aplică numai în cazul pachetelor care nu v-au fost livrate niciodată. Dacă pachetul a fost livrat, dar nu l-ați primit, trebuie să contactați oficiul poștal și să rezolvați problema. Sunteți responsabil pentru contactarea oficiului poștal și depunerea unei cereri de despăgubire pentru coletul dispărut.

14.7 Produsul trebuie să fie returnat la adresa de returnare furnizată de serviciul nostru pentru clienți; în caz contrar, este posibil să respingem returnarea. Vă rugăm să confirmați adresa de returnare cu serviciul nostru de asistență clienți la support@bestdealtoday.co

14.8 Rambursarea aprobată va fi procesată prin metoda de plată inițială a comenzii și în moneda inițială. Veți primi creditul într-un anumit număr de zile, în funcție de politicile emitentului cardului dumneavoastră. Veți fi responsabil pentru plata propriilor costuri de transport pentru returnarea articolului. Costurile de expediere nu sunt rambursabile. Creditul va include prețul de achiziție inițial minus taxa de transport și manipulare. Pachetele de garanție și taxele de livrare expresă pe care le-ați adăugat la comanda dvs. nu sunt rambursabile.

14.9 Vă rugăm să urmați pașii indicați mai jos
politica de returnare
în cazul în care doriți să returnați produsul.

 1. Transport și livrare

Această politică de expediere și livrare („Politica de expediere și livrare”) acoperă expedierea și livrarea oricăror articole pe care le achiziționați de la BESTDEALTODAY.ORG.

Această Politică de expediere și livrare este supusă Termenilor de utilizare pentru site-ul BESTDEALTODAY pe care ați făcut achiziția.

15.1 Exactitatea informațiilor de facturare și de expediere: La finalizarea comenzii dumneavoastră, presupunem că adresa dumneavoastră este verificată, corectă și verificată de două ori. Cu toate acestea, în cazul în care se descoperă că ați furnizat o adresă de expediere incorectă sau incompletă, vom încerca să vă contactăm în termen de 24-48 de ore de la achiziție prin e-mail sau telefon pentru a verifica adresa pe care ați furnizat-o sau pentru a solicita o nouă adresă la care comenzile dvs. pot fi livrate. În cazul în care, în termen de șapte (7) zile de la prima noastră încercare de a vă contacta, nu reușim să comunicăm cu dvs. sau dacă nu reușiți să ne furnizați o adresă de livrare complet valabilă, vom stoca comenzile dvs. și vom aștepta alte instrucțiuni din partea dvs. În nicio circumstanță nu vom fi răspunzători pentru niciun cost, pierdere, depreciere sau daună care rezultă din întârzierea livrării sau din lipsa livrării din cauza detaliilor incorecte sau incomplete ale adresei de expediere furnizate de dumneavoastră.

15.2 Furnizorul de transport: Expedim toate comenzile plasate la BESTDEALTODAY prin intermediul logisticii noastre dedicate de un al treilea partener. Metodele de expediere sunt alese pentru a optimiza timpul de expediere, securitatea și livrarea.

15.3 Regiuni de neexpediție: Nu asigurăm transportul produselor noastre în Letonia, Estonia și Lituania.

15.4 Transport și urmărire: Expedim comenzile în 3 zile lucrătoare, cu excepția weekend-urilor și a sărbătorilor. Cu toate acestea, trebuie să așteptăm ca transportatorul să ne furnizeze numărul de urmărire. Este posibil să dureze până la 3 zile lucrătoare pentru a vă fi trimis numărul de urmărire. Unii transportatori nu oferă actualizări ale informațiilor de urmărire până când transportul nu ajunge la sediul transportatorului „Final mile” din țara de destinație. Vă rugăm să rețineți că această întârziere a buclei de feedback nu afectează termenul general de livrare.

15.5 Costuri de expediere: Oferim transport gratuit pentru toate comenzile. Dacă preferați o metodă de expediere mai rapidă, trebuie să plătiți o taxă de expediere suplimentară; costurile de expediere pentru comanda dumneavoastră nu sunt rambursabile.

15.6 Termene de livrare: Toate comenzile vor fi livrate în termen de 7-25 de zile lucrătoare. 95% din comenzi sunt livrate în termen de 15 zile lucrătoare. Alegem liniile de transport internațional expres ori de câte ori sunt disponibile pentru locația dvs. Vă rugăm să țineți cont de faptul că data de livrare a comenzii dvs. poate varia din cauza sărbătorilor transportatorului, a livrării ultimei mile la poșta locală, a practicilor de expediere, a locului de livrare, a metodei de livrare și a cantității totale de articole comandate. În plus, toate comenzile sunt condiționate de disponibilitatea produselor, iar comanda dumneavoastră poate fi livrată în transporturi separate. În cazul în care un articol din comanda dvs. nu este disponibil, vă vom trimite partea disponibilă a comenzii. Când acel articol va fi disponibil, vă vom trimite restul comenzii.

15.7 Atunci când plasați o comandă, vă angajați că toate detaliile pe care ni le furnizați sunt adevărate, actuale, complete și exacte, că sunteți un utilizator autorizat al cardului de credit sau de debit utilizat pentru a plasa comanda și că există fonduri suficiente pentru a acoperi costul Serviciilor, astfel încât să putem finaliza tranzacțiile și să vă putem contacta, după cum este necesar. Transferul de riscuri și beneficii are loc atunci când mărfurile au fost încărcate de către transportator.

15. 8 Depunem eforturi substanțiale pentru a preveni deteriorarea transportului, dar, cu toate acestea, se întâmplă ocazional. În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru orice cost, pierdere, depreciere sau deteriorare a coletelor în timpul transportului. Dacă primiți un transport cu daune vizibile și descoperiți că produsul a fost deteriorat în timpul transportului, contactați imediat compania comercială care îl transportă pentru a depune o plângere. De asemenea, vă sfătuim să păstrați toate detaliile ambalajului și produsele deteriorate.

15.9 În cazul în care nu ați primit articolele, ne puteți trimite o reclamație în termen de șaizeci de zile de la data comenzii. Nu suntem răspunzători pentru reclamațiile primite după cele șaizeci de zile de la data comenzii. După primirea unei reclamații, vom deschide un proces de investigație cu expeditorul nostru. În cazul în care se confirmă că nu a fost livrat, transportatorul va găsi și va livra pachetul. În cazul în care se confirmă că nu a fost livrat și pachetul dvs. nu este găsit, vă vom rambursa sau vă vom înlocui comanda.

15.10 Urmărirea comenzilor: Vă puteți urmări comenzile în secțiunea Urmărirea comenzii utilizând numărul de urmărire furnizat în e-mailul de expediere pe care l-ați primit atunci când comanda a fost procesată. Această politică de expediere și livrare poate fi modificată fără notificare prealabilă. Versiunea acestei Politici de expediere și livrare în vigoare la momentul achiziției dumneavoastră va guverna achiziția dumneavoastră. BESTDEALTODAY vă recomandă să tipăriți sau să păstrați o copie a acestei Politici de expediere și livrare în momentul achiziției dumneavoastră.

15.11 Anularea și schimbarea adresei de livrare: Aveți la dispoziție 12 ore de la plasarea comenzii pentru a solicita o anulare și pentru a schimba adresa de livrare a produselor achiziționate. Vă rugăm să ne contactați folosind
formularul de contact
sau prin intermediul serviciului de asistență prin chat, disponibil 24 ore din 24, 7 zile din 7, situat în colțul din dreapta jos al site-ului.

După 12 ore, comanda poate începe procesarea și nu poate fi anulată sau modificată. Vă rugăm să rețineți că procesăm toate comenzile cât mai curând posibil, astfel încât să vă puteți primi comanda cât mai curând posibil, așa că vă recomandăm ca, dacă doriți să anulați sau să modificați adresa de expediere a unei comenzi, să faceți acest lucru prin intermediul linkului de mai sus în aceeași zi în care ați făcut achiziția. În acest sens, după perioada identificată în această clauză, trebuie să știți că este posibil ca comanda dvs. să fi fost deja procesată și să nu fie posibil să se dea curs solicitării dvs.


15.12
Vă rugăm să ne găsiți Politica de expediere descrisă aici.

 1. Preț și plată

Prețul produsului (produselor) BESTDEALTODAY este indicat pe site-ul web. Prețurile nu includ TVA.

Prețurile și costurile de livrare pot fi modificate în orice moment. Cu toate acestea, modificările nu vor afecta comenzile, deoarece v-am trimis deja o confirmare a comenzii.

Plata pentru toate comenzile trebuie să fie făcută prin credit, card de debit sau prin metoda de plată PayPal pe pagina de plată. Acceptăm plata cu principalele carduri de credit și de debit, inclusiv Visa, MasterCard și JCB. Plata va fi procesată în EUR sau USD. În cazul în care moneda bancară diferă de EUR sau USD, banca emitentă poate aplica un curs Forex. Vă rugăm să rețineți că nu avem niciun control asupra cursului de schimb aplicat de instituția dumneavoastră bancară.

Plata se face la momentul plății prin achiziționarea produsului sau serviciului prin intermediul coșului nostru de cumpărături securizat. Odată ce plata este primită, achiziția dvs. va fi programată pentru a fi finalizată și veți primi un e-mail în acest sens.

Suma de plată va fi dedusă de pe cardul dvs. odată ce comanda a fost expediată.

Trebuie să știți că tranzacțiile de plată online fac obiectul unor verificări de validare de către emitentul cardului dumneavoastră. Nu suntem responsabili dacă emitentul cardului dumneavoastră refuză să autorizeze plata din orice motiv.

Efectuăm o verificare standard de pre-autorizare a cardului dvs. de plată atunci când plasați o comandă, iar produsul (produsele) nu va (vor) fi expediat(e) până când nu a fost autorizată plata costurilor totale ale comenzii. Emitentul cardului dvs. vă poate percepe un comision de manipulare online sau un comision de procesare.